събота, 10 април 2010 г.

Чакало за хищници

Ловът на хищници е по-успешен, ако има изградено подходящо чакало. Не са много ловците, които практикуват активно този лов. Все пак има ентусиасти, на които се дължи успеха на борбата с хищниците. Основно от чакало се ловува на чакал и лисица. Най-важен е изборът на мястото, където ще се изгради чакалото. Необходимо е да се познават навиците на хищниците и техните маршрути на движение. От чакалото трябва да има добра видимост, за да може да се наблюдава колкото се може по-голям район. Колкото на по-високо е изградено, толкова е по-малка вероятността животното да усети ловеца. Хубаво е чакалото да бъда затворено и покрито. В него да се създадат удобства за продължително стоене. Зиме по-лесно се понася студа, ако чакалото е добре уплътнено и може да се предвиди някакво отопление. Не е маловажно направата и зареждането на сървилище в близост до мястото. Председателят на ловната дружинка в село Оряховица Старозагорско с гордост ме заведе да разгледам тяхното  построено чакало за хищници. Направено е по всички правила. Голямо преимущество е близостта до селото. До него има път. Може да се отиде с автомобил и пеша. Мястото е избрано в близост до гората, на височина. Дава възможност да се наблюдава голяма част от полето. Здравата метална конструкция е повдигната на достатъчна височина от земята. Самото чакало представлява направо стая с всички удобства. До нея се стига по стълба. Всичко е затворено и добре уплътнено. За стрелба се отварят прозорчета, които осигуряват видимост в основните направления. Направо завидях на колегите от тази дружинка. Всичко е изпипано напълно професионално. Създадени са прекрасни условия за лов на хищници. При договаряне условията на лов с ръководството на дружинката, чакалото би могло да се ползва и от ловци членове на други дружинки. За опазването и увеличаването на полезния дивеч е нобходимо да се регулира броя на хищниците. Това е задължение на всички ловци. Досегашният ми опит показва, че хайките за хищници не са много резултатни. Борбата с хищниците трябва да е целогодишна. През зимните месеци кожите са ценни трофеи. Жалкото е, че намаляха майсторите, които обработват кожи. Трудно се намира кой да извади качествено кожа. Реализацията на самите кожи в условия на криза е трудна. За отстрелян чакал се полага възнаграждение. За истинския ловец остават емоциите,  удовлетворението от успешния лов на хищници и празните гилзи. На ловците на хищници пожелавам много слука.

6 коментара: