петък, 5 март 2010 г.

Легендарния ТТ

Пистолетът ТТ ще остане една легенда в оръжейното производство. Това не се дължи на някакви конструкторски радикални новости в оръжието, а на факта, че с този пистолет се победи в най-голямата и кръвопролитна война в историята на човечеството - Втората световна война. Това беше сблъсък на две идеологии, еднакво жестоки по своята същност. Едната беше основана на превъзходството на една раса над всички останали, а другата- на демагогията за равенство и братство. Като се вникне в същността и на двете, се разбира, че те са еднакви. Сблъсъкът е в обслужването на различните икономически интереси и сфери на влияние. Тридесетте години на миналия век хитлериска Германия бележи огромен икономически разстеж, въпреки загубите от Първата световна война. Тя създава най-мощната и модерно въоръжена армия. Съветският съюз по това време в технологично отношение е по-изостанал, но за сметка на това има неизчерпаеми ресурси. Да сравним нещо най-елементарно- личното оръжие на командния състав. В Съветската армия на въоръжение се намира морално остарелия револвер Наган обр. 1895 година. Има голямо количество  пистолети Mauser C96 калибър 7,63 мм. Появата на пистолета ТТ  е според мен тенденция за развитие. Както ширината на железопътните линии е нестандартна, за да не може да се използва, така е избран и нестандартен калибър на оръжието. Основно механизмите и принципа на действие на пистолета ТТ е взаимстван от Колт обр. 1911, но е конструиран под Маузеровия патрон 7.63х25. Калибърът на новия пистолет е 7.62х25. Целта е да могат да бъдат използвани наличните Маузери. Концепцията е била на базата на този боеприпас да се разработи автоматично оръжие. Оказва се, че това е правилна стратегия за унифициране. В последствие се създават автоматите Шпагин и Судаев. Започват да се произвеждат бронебойни и трасиращи патрони. Войната обаче заварва Съветския съюз неподготвен и армията непревъоръжена. Германската армия е най-модерно въоръжената. Командният състав е снабден с едни от най-добрите пистолети Валтер. Алтернативата на ТТ е Валтер П 38.  Това според мен е един от най-добрите пистолети. Разработен е за калибър 9х19. Този боеприпас има много по-голямо възспиращо действие. Ударно-спускателният механизъм има самовзвод. Пистолетът е снабден с предпазител и е по-безопасен при боравене. И двата пистолета отдавна са снети от въоръжение, но все още са в употреба. Пистолетът ТТ обаче остава пистолета на победата. Това е една легенда. Има много почитатели на това оръжие. С него е удоволствие да се стреля и да се оставят много празни гилзи.

10 коментара:

  1. Отговори
    1. Big data is a term that describes the large volume of data – both structured and unstructured – that inundates a business on a day-to-day basis. big data projects for students But it’s not the amount of data that’s important.Project Center in Chennai

      Python Training in Chennai Python Training in Chennai The new Angular TRaining will lay the foundation you need to specialise in Single Page Application developer. Angular Training Project Centers in Chennai

      Изтриване