петък, 5 март 2010 г.

Легендарния ТТ

Пистолетът ТТ ще остане една легенда в оръжейното производство. Това не се дължи на някакви конструкторски радикални новости в оръжието, а на факта, че с този пистолет се победи в най-голямата и кръвопролитна война в историята на човечеството - Втората световна война. Това беше сблъсък на две идеологии, еднакво жестоки по своята същност. Едната беше основана на превъзходството на една раса над всички останали, а другата- на демагогията за равенство и братство. Като се вникне в същността и на двете, се разбира, че те са еднакви. Сблъсъкът е в обслужването на различните икономически интереси и сфери на влияние. Тридесетте години на миналия век хитлериска Германия бележи огромен икономически разстеж, въпреки загубите от Първата световна война. Тя създава най-мощната и модерно въоръжена армия. Съветският съюз по това време в технологично отношение е по-изостанал, но за сметка на това има неизчерпаеми ресурси. Да сравним нещо най-елементарно- личното оръжие на командния състав. В Съветската армия на въоръжение се намира морално остарелия револвер Наган обр. 1895 година. Има голямо количество  пистолети Mauser C96 калибър 7,63 мм. Появата на пистолета ТТ  е според мен тенденция за развитие. Както ширината на железопътните линии е нестандартна, за да не може да се използва, така е избран и нестандартен калибър на оръжието. Основно механизмите и принципа на действие на пистолета ТТ е взаимстван от Колт обр. 1911, но е конструиран под Маузеровия патрон 7.63х25. Калибърът на новия пистолет е 7.62х25. Целта е да могат да бъдат използвани наличните Маузери. Концепцията е била на базата на този боеприпас да се разработи автоматично оръжие. Оказва се, че това е правилна стратегия за унифициране. В последствие се създават автоматите Шпагин и Судаев. Започват да се произвеждат бронебойни и трасиращи патрони. Войната обаче заварва Съветския съюз неподготвен и армията непревъоръжена. Германската армия е най-модерно въоръжената. Командният състав е снабден с едни от най-добрите пистолети Валтер. Алтернативата на ТТ е Валтер П 38.  Това според мен е един от най-добрите пистолети. Разработен е за калибър 9х19. Този боеприпас има много по-голямо възспиращо действие. Ударно-спускателният механизъм има самовзвод. Пистолетът е снабден с предпазител и е по-безопасен при боравене. И двата пистолета отдавна са снети от въоръжение, но все още са в употреба. Пистолетът ТТ обаче остава пистолета на победата. Това е една легенда. Има много почитатели на това оръжие. С него е удоволствие да се стреля и да се оставят много празни гилзи.

4 коментара: