четвъртък, 11 декември 2014 г.

Лазерно оръжие


Замислям се до къде може да стигне развитието на технологиите. Свидетели сме на това как немислими до преди двадесетина години устройства са вече факт. Жалкото е, че човекът е единственото разумно същество, което използва напредъка и развитието за собственото си унищожение. Всички най-нови открития първо се внедряват във военното дело за разработване на оръжия. Лазерът се използва вече в почти всички сфери, но на база свойствата му се създадоха различни видове оръжия. Най-просто казано лазерът е генератор и усилвател на светлина. Генераторът е монохроматичен, кохерентен ( еднаква дължина и еднаква фаза на вълната). Лъчът е успореден,  фокусиран в точка с много малки размери. Поради малката дължина на вълната трудно се избягва интерференцията и дифракцията. Стремежът е да се минимизира разсейването. Лазерният „куршум“ се движи  със скорост близка до скоростта  на светлината. Трябва да отбележа, че разстоянието на разпространение зависи от пряката видимост и атмосферните условия. При мъгла например поради малката дължина на вълната затихването е голямо. Поради отражение трудно би преминал през облаци. Електромагнитните лазерни импулси зависят от мощността на генератора, която е определяща за размерите на устройството. Според предназначението си може да се използва за поразяване на жива сила, въздушни, морски и наземни цели.  Оръжието може да бъде преносимо, монтирано на борда на летателни апарати, плавателни съдове, мобилни и стационарни наземни установки. Лазерни оръжия с малка мощност могат да се използват за ослепяване на бойците, средно мощните изкарват от строя оптико-електронтите системи и летящи обекти, с голяма мощност могат да се унищожават самолети, вертолети, ракети, спътници и различни видове наземни и морски цели. Идеалната среда за използване на лазерното оръжие е космоса. Има данни за разработени лазерни пушки които могат да изгорят ретината на окото на разстояние  километри. По принципа си на действие лазерното оръжие се разделя на два типа:   непрекъснато  и импулсно. Според принципа на работа за оръжие могат да се използват: Газодинамичен лазер – характерното за него е голямата изходна мощност при непрекъснато излъчване. Недостатъка му е голямото количество изразходвано гориво, големите габарити и тегло. Химическите лазери могат да достигнат изходна мощност няколко MW и работят само в непрекъснат режим. Нямат външен  захранващ източник. Енергията се получава вследствие на химическа реакция.  Монтират се на космически станции. Ексимерните лазери работят и в двата режима. Разработени са и лазери на свободните електрони. Рентгенови лазери- работят в рентгеновата част на дължината на вълната. Проблем е фокусирането на лъча. Източник на напомпването е ядрения взрив. Това е устройство с еднократно действие. Създадени са твърдотелни лазери с диодно напомпване, влакнести лазери и течни лазери. При влакнестите лазери се използва кварцово активно влакно и влакна на фотонни кристали. Основата е принципа на резонанса, работят в непрекъснат, квазинепрекъснат и импулсен режим.  Стремежът на конструкторите е създаването на ръчни лазерни оръжия. При лазерни пистолети се използват матрици от фазово синхронизирани диодни лазери. Могат да достигнат далекобойност до 2,5 км,  енергия над 1 kJ на кв. см. и температура  400 градуса. Лазерните пушки достигат разстояния над 8 км. Основното предназначение на тези оръжия е поражения върху очите. Лазерното оръжие не оставя следи, няма звук, светлина,  дим и има мигновено действие. Стойността на един изстрел е ниска. Според мен това е космическо оръжие. Приложението на ръчно лазерно оръжие в бойни действие е ограничено от редица фактори.  Не съм срещал данни за разработка на лазерно оръжие за ловни цели, така че в близкото бъдеще ще си ползваме традиционното огнестрелно оръжие и ще оставяме много празни гилзи.

3 коментара: