четвъртък, 27 май 2010 г.

Аптечка

Почти не познавам мой колега ловец, който да носи в себе си аптечка. Разчитаме на тези в колите си, но не съм убеден, че те са оборудвани с всичко необходимо. Моята автомобилна аптечка  рядко я доснабдявам. Стои си с години в колата и разчитам на щастието да не се налага да използвам. Има дейности, които са рискови и вероятността от злополука и нараняване е по-голяма. Ловът е рисково занимание. Важното е да се вземат превантивни мерки за недопускане на злополука., но не всичко може да се предвиди. Най-голяма е опасността от нараняване с огнестрелно оръжие, възможни са наранявания при падания, ухапвания от животни и други. Аптечката е необходима чест от екипировката на ловеца. По принцип човек като излезе сред природата е необходимо да носи най необходимите неща. Аптечката трябва да е малка, лека и компактна, но същевременно добре оборудвана. Трябва да има поне два марлени бинта - тесен и широк. Използват се за направата на най-различни покривни превръзки. Не са стерилни и не бива да се прилагат директно върху раната, а задължително над стерилна марля, компрес и др. Бинта може да се използва като тампон  за спиране на силно кръвотечение, за обездвижваща превръзка, също така при ухапване от змии за стегната превръзка. Стерилната марля е крайно необходима. С нея се покриват всички открити наранявания. Добре е да се постави хидроскопична марля, памук, анкерпласт, лейкопласт и прах за рани. Аналгинът и аспиринът може да се пропуснат, но е добре да има активен въглен против отравяне. Аптечката може да помогне в критична ситуация, но най-важното е да не се налага нейното използване. Необхидимо е да се спазват всички мерки за безопасност, но никой не е застрахован от злополука.  

7 коментара: