понеделник, 8 март 2010 г.

Отчетно събрание

Годишното събрание е важна част от организационния живот на всяка ловна дружинка. Обикновено не всички ловци, поради една или друга причина, участват активно в дейността на дружинката. При нас има членове, които даже и не познавам. Те не идват на лов, не участват в мероприятията които организираме, не присъстват на събрания. Поддържат си членството, само за да притежават оръжие. От такива членове дружинката няма полза. Активните ловци при нас са петнадесетина човека, почти на- половина. Това е ядрото на дружинката. Хубавато е, че  цари другарство и разбирателство. Не допускаме дразги и интриги. Голяма роля за това играе ръководството на дружинката и особено нейния председател. Стремим се да поддържаме такава атмосфера, че човек в деншното трудно и напрегнато време да намери един оазис за почивка, разпускане и приятни преживявания. До сега сме постигнали много и се стремим да се развиваме. Годишното отчетно събрание е мястото, където се прави равносметка на дейността през изминалия ловен сезон. Честно и по другарски си казваме кривиците в очите. Набелязваме мероприятия за следващия сезон. Основно колективно ловуваме на дива свиня. Подхранването и грижите дадоха резултат. Отчетохме изпълнение на запланувания отстрел и че сме изпуснали още толкова. Жалкото е, че имаше ранени животни, които не намерихме. Други оползотвориха съседните дружинки. Тази година има по-големи засети земеделски площи. Планували сме да засеем дивечова нива, да продължаваме да зареждаме хранилките и поддържаме солищата. Това ще задържи дивеча в района ни. Особено внимане се обърна на организацията на ловните излети и безопасността. Избрахме и нови ръководители на лова,  които да подпомагат ръководството, като освен законовите им делегираме по-големи права. Необходимо е да засилим борбата с хищниците. Имаме утвърдни стървилища, но до сега срещахме трудности с получаването на разрешителни за индивидуален лов на хищници. Имаме уверение, че от 1 май редовно ще получаваме бележки. Надяваме се избраните ловци за индивидуален отстрел на хищници през следващия период да постигнат по-добри резултати. Обърнахме внмание и на  бракониерството като едно явление, което нанася  щети не само на полезния дивеч, но и на моралните качества на ловците. До сега не сме констатирали бракониерски прояви от наши ловци. Избрахме охранители на ловната ни територия и се надяваме да няма нарушения от външни лица. Нашите членове активно се включват в организационния живот на сдружението. Очакваме провеждането на годишната конференция, на която да поставим вълнуващите ни въпроси. При нас, при лова на дива свиня, има много желаещи ловци от други  дружинки да участват в излетите. Това е така, не че в нашия район има най-много дивеч, а просто е най-весело и приятно. Гостите понякога се превръщат в проблем, защото идват и неканени или поканени от други гости. Решихме да ограничим това явление. Смятам за ненормално да ти дойде някой без покана и да  води и други. В лова това може да предпоставка за  злополуки. Решихме, че гости могат да канят само членове на дружинката след предварително съгласуване с ръководството. Отчетното събрание беше ползотворно. Завършихме с другарска почерпка, където продължихме дискусиите. До откриваено на сезона ни очакват още мероприятия. Всички сме с надеждата  за повече дивеч, за много празни гилзи и по-голяма слука. 

Няма коментари:

Публикуване на коментар