четвъртък, 28 януари 2010 г.

Мобилни шокове

Шоковите стеснения на ловната пушка играят роля при концетрацията на съчмите. При по-силно шоково стеснение крупираността е по голяма. Това обаче е до определен размер съчми. До шест нули в зависимост от шока групираността на съчмите е сравнително добра. При едрите съчми ефекта е обартен. Вместо да се групират те се разпръскват. Това се дължи на деформацията при преминаване през шоковото стеснение и промяна на траекторията. Ефекта на шока е най-голям при дребните съчми. Поради концентрацията на съчмения сноп вероятността за поражения върху дивеча на по-голямо разстояние нараства. Обикновено стандартните ловни пушки се произвеждан със стеснение шок и полушок. При двуцевките дясната цев е полушокова, лявата шокова, а при надцевките съответно долната и горната. Това позволява да се стрела на близко и по-далечно разтояние. С развтие на ловното оръжие започна да се търси неговата универсалност. Почти всички съвремените едноцевни ловни пушки са снабдени със смняеми (мобилни) шокове. Има много спорове за ефекта от тях. Между цевта и шока колкото прецизно да е направен, се получава рязък преход. Според мен това обаче не може да окаже осезателно влиание. По-важно е да има абсолютно съосие между шока и цевта. Ако това се наруши, или не е направено качествено, тогава ще окаже влиание на боя. Започнаха да се произвеждат ловни патрони снарядени със стоманени съчми. С тях е препоръчително да се стреля през цилиндър или подобрен цилиндър. Такива патрони ще повредят цевите на по-старите пушки. Мобилните шокове дават предимство и при стрелбата с всички видове куршуми. Има пушки които са изработени с плавен преход от патроника към цевта и изключително качесвен преход към шоковото стеснение. Хубавото не може да се отрече. За мен качесвено изработите ловни пушки с мобилни шокове са универсални. Имам ловен автомат с 4 шока - цилиндър, подобрен цлиндър, полушок и удължен пълен шок. Това ми позволява да ходя с тази пушка на всякакъв лов. Неудобството е, че е много дълга. Надцевка с мобилни шокове за мен е добро решение. Като всяко по-сложно нещо и тук се изисква поддръжка. Необходимо е на определено време или надстрел мобилните шокове да се развиват, почистват и смазват. Ако това не са прави периодично, така се затягат от нагар и ръжда, че е невъзможно развиването им със стандартния ключ. Аз използвам още старата течна съветска оръжейна смазка и до сега не съм имал проблеми. Мобилните шокове са едно преимущество, което позволява да се стреля с всички видове патрони и да се оставят много празни гилзи.

3 коментара: